Наталія Швець

Експерт з фандрейзингу, бізнес-тренер, консультант з управління фінансами.
Директор Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», доктор економічних наук, професор.

Автор понад 70 наукових та науково-методичних праць з індексом цитування Google Shcolar h8, серед яких монографії «Аналіз ресурсів комерційного банку» (2006), «Формування нових правил і принципів банківського нагляду в Україні» (2010), «Теорія та практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України» (2011), Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки України (2019), навчальний посібник «Монетарна політика та банківський нагляд в Україні» (2011), понад 50 наукових статей в українських та закордонних виданнях. 

Основні досягнення: Досягнення як педагога і керівника неодноразово відзначались Чернівецькою облдержадміністрацією, Національним університетом імені Юрія Федьковича, ДВНЗ «Університет банківської справи», Міністерством освіти і науки України

Професійні навички: 
  • керівництво госпдоговірною науково-дослідною роботою «Підвищення довіри до банківської системи шляхом формування обачної поведінки споживачів фінансових послуг». Результат – випуск монографії «Ефективність банківської діяльності: посткризові виклики та сучасні управлінські рішення»;
  • робота в редколегіях Міжнародного наукового журналу «Науковий огляд» (Crossref, Core, “РІНЦ SCIENCE INDEX”, Openair і т.д.) та Міжнародного наукового журналу «PARADIGM OF KNOWLEDGE» (Crossref, Core, “РІНЦ SCIENCE INDEX”, Openair і т.д.);
  • робота в спеціалізованих вчених радах: по захисту кандидатських дисертацій в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, по захисту докторських дисертацій в ДВНЗ «Університет банківської справи»;
  • організація щорічної Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку економіки та банківської системи» на базі Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»;
  • стажування в Національному банку України, участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, проблемних засіданнях тощо;
  • головування в журі Всеукраїнського турніру знавців курсу «Фінансова грамотність», що проводиться під егідою Міністерства освіти і науки України, міжнародної місії USAID,  Національного банку України; 
  • реалізація інноваційних освітніх практик, запровадження нових магістерських програм, зокрема запровадження новітньої дистанційної магістерської програми для працівників фінансових установ, яка користується великим попитом на ринку освітніх послуг України;
  • значний досвід співпраці із засобами масової інформації з питань фінансово-економічного аналізу, популяризації економічної освіти в Україні, навички роботи з молоддю та дорослою аудиторією, досвід проведення презентацій та публічних виступів;
  • навички в розробці бізнес-планів (проведення тренінгів) та складанні кошторисів (в рамках фінансово-господарської діяльності очолюваного інституту).